بازدید فرماندار ویژه شهرستان زابل از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه

تاریخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

بازدید فرماندار ویژه شهرستان زابل از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه