گزارش تصویری از مراسم احیای شبهای قدر در دانشگاه

تاریخ : ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه زابل

گزارش تصویری از مراسم احیای شبهای قدر در دانشگاه