شیمی آلی حد واسطگروه‌ها : انتشارات
مترجم: اشرف مرادی
دسته کتاب : کتاب های منتشر شده
شابک : 9786229788394
زبان های در دسترس : فارسی _ لاتین
تعداد صفحات : ۴۱۳
مرحله تولید : چاپ شده

ترجمه: دکتر اشرف مرادی

ارسال با ایمیل: